26 november 2016

Vrienden van de fanfare

Stijgende kosten en minder opbrengsten brachten het bestuur enkele jaren geleden tot de conclusie dat er extra inkomsten moesten komen. Het oprichten van een “Vriendenclub” van de fanfare zou mogelijk voor extra inkomsten kunnen zorgen.
Binnen de vereniging wordt er steeds met alle leden hard gewerkt om extra inkomsten te verzorgen, denk daarbij aan de oud ijzeractie, verkeersregelaars, wandelvereniging, enz. Wij worden hierbij gelukkig ook bijgestaan door diverse vrijwilligers, die wij hiervoor zeer erkentelijk zijn.


Met de oprichting van de “Vrienden van de fanfare” heeft het bestuur locale ondernemers en particulieren, die onze muziekvereniging een warm hart toedragen, gevraagd een extra financiële bijdrage te overwegen. Als tegenprestatie wordt de Vrienden van tijd tot tijd een speciaal concert aangeboden. Voor de “grotere” sponsoren worden ook gratis reclameborden en serenades verzorgd. Aangezien onze muziekvereniging een goede naam heeft en zich sterk profileert in de Nuther gemeenschap en daarbuiten, heeft het bestuur er het volste vertrouwen in dat het mogelijk moet zijn met deze groep van “vrienden” een hechte band te smeden.

Mocht u interesse hebben en in de gelegenheid zijn de vereniging financieel te steunen, kunt u contact opnemen met Mw. Lieke Starmans, via lieke.starmans@home.nl.