26 november 2016

Leerlingenorkest

Begin 2012 heeft de toenmalige dirigent van het jeugdorkest, Ilona Louwers, ook een leerlingenorkest geformeerd. In het leerlingenorkest spelen de leerlingen die een opleiding volgen bij fanfare St. Donatus. Inmiddels is het jeugdorkest om financiële reden opgeheven, maar besloten is het leerlingenorkest te laten voortbestaan. Belangrijkste doelstelling van het leerlingenorkest is de leerlingen, naast de individuele les die ze krijgen, ook te leren spelen in groepsverband. Zie het als een voorbereiding voor het spelen in het groot orkest.
Momenteel is het leerlingenorkest niet actief vanwege de geringe instroom van nieuwe leerlingen en spelen de leerlingen die instromen direct mee in het groot orkest.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Brigitte Collaris via opleidingen.donatus@gmail.com