26 november 2016

Drumband

Algemeen
De drumband was jarenlang een heel belangrijk onderdeel van de fanfare. De afgelopen jaren is het ledenaantal echter drastisch teruggelopen. Velen zijn gestopt, terwijl er geen nieuwe leden bijgekomen zijn. Hoewel er alles aan gedaan is om de drumband te kunnen laten voortbestaan, moesten we concluderen dat dat een onmogelijke opgave was. 

Het repertoire van de drumband bestond uit straatmarsen en concertwerken waarbij ook regelmatig gebruik gemaakt werd van melodisch slagwerk.

De drumband repeteerde in het verleden op dinsdagavond van 18.30 uur tot 19.45 uur.
Sinds 1 januari 2012 is de de drumband geen lid meer van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen.

 

De opleiding
De slagwerkopleiding wordt momenteel verzorgd door Henk Martens.

Activiteiten
De drumband had o.a. als taak het ondersteunen van het groot orkest. Vooral bij buitenactiviteiten was dit heel belangrijk. Wanneer op straat gemarcheerd werd, was de drumband vooral actief op de momenten dat de fanfare niet speelde. Ook werden er samen marsen uitgevoerd.
De drumband was in het verleden ook actief tijdens concerten. Samen met de fanfare werden dan enkele werken gespeeld alsook een eigen repertoire werd ten gehore gebracht.
De drumband presenteerde zich ook wel eens alleen tijdens bepaalde evenementen. Enkele voorbeelden hiervan zijn het afhalen van de oud prinsen van carnavalsvereniging De Nachuule en het vergezellen van de schooljeugd tijdens de St Maartensoptocht. Ook werd er sporadisch deelgenomen aan drumbandfestivals met een streetparade en een podiumoptreden.

Hopelijk gaat het in de toekomst lukken voldoende mensen te vinden die lid willen worden van de drumband waardoor ook dit belangrijk onderdeel van de vereniging weer in staat is om verantwoord te kunnen functioneren.