26 november 2016

Dirigenten

Wouter Pletzers is de huidige dirigent van fanfare St. Donatus. Wouter heeft gestudeerd aan het Conservatorium in Maastricht en is hoorndocent bij verschillende muziekverenigingen in Limburg. Daarnaast dirigeert hij o.a. de Koninklijke Harmonie van Roermond en Leerlingenorkest Heer Vooruit. Momenteel studeert hij HaFa Directie aan Conservatorium Maastricht.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Wouter-Pletzers-2.jpg

Na de Laevesmelodie, een “hoogtepunt in onze carrière” heeft Wouter Pletzers het dirigeerstokje van Eric overgenomen.

Het project Laevesmelodie in juni 2017 is gerealiseerd onder leiding van Eric Mantelaers.

Van januari 2010 t/m januari 2017 was Jhon Willems dirigent bij fanfare St. Donatus.

Uit de krantenartikelen/archief van de fanfare een overzicht (van nu naar toen) met eerdere dirigenten en hoogtepunten uit de geschiedenis van de vereniging:

Jo Laumen (tot 2009) was de opvolger van Guido maar werd al snel weer opgevolgd door Jhon Willems.

In 1997 geeft de fanfare een groots galaconcert o.l.v. Guido Swelsen (tot 2008). Het concert vond plaats in de St. Bavo-kerk te Nuth ter gelegenheid van het afscheid van voorzitter Lei Goffin en als afsluiting van het jubileumjaar. Aan de heer Goffin werd daarbij het ere-voorzitterschap verleend. Op 23 oktober 1999 nam de fanfare o.l.v. Guido in de Ere-afdeling deel aan het bondsconcours te Venlo. Onder leiding van Guido Swelsen nam de fanfare 3 keer deel aan een bondsconcours en even zoveel keren resulteerde dit in een promotie. Zijn laatste optreden met de fanfare was op 1 maart 2008 tijdens de A&D Topavond.

O.l.v. Frenk Rouschop (tot 1992) nam het 50-koppige korps in 1989 deel aan het Bondsconcours in Sittard. Men behaalde 308,5 punten en dus promotie naar de Ere-afdeling. Men gaat naar de Nederlandse Kampioenschappen te Oss op 27 januari 1990 en behaald 315,5 punten en de blauwe wimpel en mag men zich Nederland Kampioen noemen in de afdeling Uitmuntendheid en vanaf dan weet iedereen in Nederland waar Grijzegrubben ligt.

1989

Nic Muitjens, tot 1987

In 1971 viert de fanfare haar 50-jarig bestaansjubileum en staat dan onder leiding van de heer G. Akkermans, die zojuist zijn examen Directie heeft behaald.

In 1960 nam men onder leiding van de heer Giel Stassen deel aan het Bondsconcours, nu in Beesel. De heer Stassen ontving van de verenging vanwege het feit dat hij de fanfare vol opoffering naar de weg van succes had gebracht een mooie radiotafel. In 1961 volgt een schitterende concertreis naar Luxemburg, waar de fanfare een concert geeft in Bettembourg. In 1966 neemt men deel aan het WMC, 300 punten in de 2e divisie.

In 1958 viert men in het kleine mooie rustige Grijzegrubben groot feest omdat de stoere fanfare St. Donatus op het Bondsmuziekconcours te Elsloo in de 1e afd. een eerste prijs behaalde met 273,5 punten. Voor het verplichte nummer werden 135,5 punten behaald en voor het kozen nummer 138. De Kon. Harmonie St. Bavo had zich nabij Hotel De Dael opgesteld om de bekroonde fanfare onder lustige marsmuziek naar Grijzegrubben te brengen. Talloos vele handen heeft het bestuur, dirigent Giel Stassen en de muzikanten der fanfare die avond moeten drukken.

Vanaf 1950 stond de fanfare onder leiding van de heer J. Leunissen, op dat moment telde de fanfare 30 “werkende” leden.

Onder leiding van de heer Weerts ging het met de muzikale prestaties crescendo. In juni 1947 werd op het muziekconcours in Brummen de eerste prijs in de tweede afdeling gewonnen met lof der jury en het op een na hoogste aantal punten van het concours.

In 1936 volgde de heer G. Stassen de heer Bertrand op. Drie jaar later kwam een reorganisatie tot stand, doordat men de fanfare op een hoger peil wenste te brengen. De heer Weerts uit Klimmen werd directeur.

De eerste dirigent in 1921 was de heer J(aak) Bertrand, o.l.v. de eerste directeur boekte de fanfare haar eerste succes in 1922. Op het grote Schutterfeest in Gulpen werd een prijs van 50 gulden gewonnen. Met dit geld werden nieuwe instrumenten aangeschaft. Vanaf die tijd werd ook deelgenomen aan de jaarlijkse bronkprocessie in Grijzegrubben. Dankzij een gift van een weldoener die steeds onbekend is gebleven, kwam de fanfare er financieel bovenop en werd er eveneens deelgenomen aan verschillende plaatselijke feesten en grote festivals.