26 november 2016

Bestuur

 

Momenteel bestaat het bestuur van de fanfare uit 3 personen.

Voorzitter, vacature

Mirjam Waltmans, secretaris

Lieke Starmans, penningmeester

Brigitte Collaris, bestuurslid

 

Bijzondere leden

Beschermheer van de vereniging is:
drs. René van der Linden

Geestelijk adviseur:
W.E.H. pastoor J. Geilen

Erevoorzitter:
Ger Vleugels

Ere(bestuurs)leden:

Giel Crapels

Wiel Dewez

Zef Mantelaers