26 november 2016

Bestuur

Het bestuur van de fanfare bestaat uit 3 personen.

Esther Waltmans, voorzitter

Lieke Starmans, penningmeester

Brigitte Collaris, bestuurslid

Bijzondere leden

Beschermheer van de vereniging is: drs. René van der Linden

Geestelijk adviseur: W.E.H. pastoor J. Geilen

Erevoorzitter: Ger Vleugels

Ere(bestuurs)leden:

Giel Crapels

Wiel Dewez

Zef Mantelaers